Home Tags Chora Church Choir

Tag: Chora Church Choir

Chora Church Choir (1914)

Chora Church Choir

Chora Church choir. Constantinople, Church of the Chora, Apse.
Note: ‘others in series 1903.’ [Survey 1914. Istanbul; Chora Church].
Goodyear number: 29.